top of page

ENERGIE PENTRU INDUSTRIE

ASOCIAȚIA COMPANIILOR CONSUMATOARE DE ENERGIE
DIN ROMÂNIA

ARIILE DE IMPLICARE

SCOPUL ȘI ARIILE DE IMPLICARE

Determinarea și centralizarea implicării companiilor consumatoare de energie electrică și de gaze naturale și asistarea membrilor

Cunoașterea în detaliu a evoluției contextului energiei

inclusiv prin schimburi de experiență și de bune practici

Favorizarea consultării și a dialogului cu autoritățile implicate în domeniul energiei cu industria românească

Emiterea de poziții și de analize de impact

față de modificările legislative propuse cu impact în sfera energiei

group-diverse-people-having-business-mee
MEMBRII

MEMBRI

31%
din consumul
național

17.06.2021
data fondării

27 nov. ‘20

Prima ședință a viitorilor membri fondatori

17 iun. ‘21
Finalizarea procesului de fondare și lansarea activității

dec. '20 - mai '21

Etapele de pregătire și fondare a entității juridice

astăzi

Atragerea unui număr cât mai mare de membri noi, companii consumatoare de energie electrică și/ sau gaze naturale

industrial-furnace-heat-exchanger-cracki
ATTORNEYS

PRIN VIZIUNE
CĂTRE MISIUNE

CONCENTRÂND ENERGIA INDUSTRIEI ROMÂNEȘTI
pe implicarea activă și comună în dezvoltarea echitabilă a pieței de energie

CONTRIBUIM DIRECT ASUPRA MODELĂRII IMPACTULUI ENERGIEI
în competitivitatea și siguranța industriei românești

VALORI PRIN ANGAJAMENT

Cererea este elementul fundamental al creării unei piețe. Industria românească generează peste 63% din consumul național de energie electrică și de gaze naturale.

​Dacă am contribuit doar indirect la apariția piețelor celor două comodități, împreună putem influența în mod direct dezvoltarea acestora, în interesul echitabil al tuturor participanților la piață.

Industria românească, prin companiile consumatoare de energie, trebuie să devină un vector activ în modelarea piețelor de energie.

Ne angajăm să transformăm energia membrilor asociației în energia optimă industriei românești.

aerial-view-many-photo-voltaic-solar-pan
OBIECTIVE COMUNE

ÎMPREUNĂ PENTRU OBIECTIVE COMUNE

CREȘTEREA
impactului vocii industriei românești și implicarea ca participant activ la conturarea viitorului pieței de energiei

ALINIEREA
completă a legislației naționale cu cea europenă, din domeniul energiei și cu impact în sfera celor două comodități

IMPLEMENTAREA
eficientă a măsurilor de facilitare a creșterii ponderii energiei electrice produse din surse regenerabile

DIMENSIONAREA
corectă și acordarea justă a ajutoarelor de stat și a subvențiilor pentru atenuarea costurilor cu energia

ACCERSAREA
facilă de către consumatori a tuturor mecanismelor de tranzacționare a energiei și de securizare a riscurilor asociate

COMPETITIVITATEA
locală și regională și predictibilitatea costurilor cu energia, în condiții de concurență loială între furnizori

manometer-showing-gas-pressure-is-set-pi

BENEFICIILE IMPLICĂRII DUMNEAVOASTRĂ

OPINIA ȘI VIZIUNEA COMPANIEI DUMNEAVOASTRĂ ASUPRA ENERGIEI VOR CONTA
Veți avea posibilitatea de a influența sau de a semnala, împreună cu membrii asociației, deciziile din domeniul energiei, cu urmări în industria românească.

ATENUAREA IMPACTULUI ENERGIEI ÎN AFACERILE DUMNEAVOASTRĂ VĂ ESTE LA ÎNDEMÂNĂ
Veți fi implicați direct în modelarea viitorului energiei și implicit în atenuarea impactului acestuia asupra afacerilor și industriei dumneavoastră.

NIVELUL DUMNEAVOASTRĂ DE EXPERTIZĂ ÎN DOMENIUL ENERGIEI SE VA ÎMBUNĂTĂȚI
Veți avea acces la bunele practici ale membrilor asociației și la schimburi de experiență.

DECIZIILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND ACHIZIȚIA ENERGIEI VOR FI FUNDAMENTATE
Veți fi informat despre evoluția pieței de energie, atât din punct de vedere al prețurilor, cât și al contextului general și veți fi asistat, pentru a decide fundamentat în achiziția energiei sau în alte proiecte conexe.

APORTUL
IMPLICĂRII DUMNEAVOASTRĂ

FORȚA

de negociere

TRANSPARENȚA COMPANIEI

privind expunerea provocărilor și a țintelor specifice

IMPLICAREA

reprezentantului companiei

CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ ANUALĂ

prin taxă de membru

BENEFICIILE IMPLICĂRII
group-diverse-people-having-business-mee
CONTACT

CONTACTAȚI-NE

 București, str. Drumul între Tarlale, nr. 102-112, imobil C1, cam. 4, sector 3

bottom of page